Lesprogramma

Lesprogramma #7 #makeastandfortheenvironment
#7 van Rem van den Bosch bij COVRA: de 50e expositie

Het vergt moed om onder ogen te durven zien wat ons handelen op de lange termijn betekent. Kunst kan daarin helpen. Om nieuwe oplossingen te vinden, om creatief en ‘out of the box’ te denken. In het creatieve en in het gesprek vinden we elkaar.

Vanaf 7 februari tot en met 25 maart is het voor onderwijsinstellingen mogelijk op afspraak op donderdagen Covra te bezoeken en deel te nemen aan het lesprogramma #7. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en een programma duurt 2 uur. Het is mogelijk de Cultuurbus te boeken via Cultuurkwadraat voor kosteloos vervoer van uw school naar Covra. Voor het reserveren van de Cultuurbus gaat u naar: www.cultuurkwadraat.nl/cultuurbus

Informatie:
Voor de expositie ging Van den Bosch op reis met vragen van tachtig Zeeuwse kinderen. Over de natuur, de aarde en het klimaat. Hij kwam terug met portretten en meer dan vijftig uur aan audiovisueel materiaal, dat een documentaire is geworden. Maar ook een educatieproject, een gesprekkenreeks en de uitnodiging om zelf ook kunst te maken met het getal zeven. De expositie met de naam #7 is te zien vanaf 7 (!) februari tot 25 maart 2020.

De toekomst in kijken
Sinds 2005 organiseert COVRA exposities onder de noemer ‘de kunst van het bewaren’. COVRA bewaakt radioactief afval voor de lange termijn en heeft zich als extra taak gesteld om ook kunst, cultuur en erfgoed te helpen bewaken en bewaren. Zo hebben collecties van Zeeuwse musea en archieven een veilige plek gekregen. COVRA inspireert bezoekers en medewerkers met steeds wisselende exposities. Voor de 50e tentoonstelling is kunstenaar Rem van den Bosch gevraagd.

Aarde in bruikleen
Fossiele brandstoffen zijn aan het opraken. We staan voor ingrijpende energietransities die de gemoederen hoog doen oplopen. Hoe laten we de wereld aan onze kinderen na? Hoe maak je de juiste beslissingen? De Irokezen, Iroquois of Haudenosaunee geloven dat we de aarde in bruikleen hebben. En dat je bij elke beslissing moet nadenken over de impact die dat besluit zal hebben op zeven generaties.

Iedereen mag meedoen
De expositie is geen voltooid project maar juist een begin, een bewustwordingstraject. Want behalve de portretten en de documentaire hoort bij #7 ook een educatieproject voor scholen en gesprekkensessies voor bedrijven. Iedereen mag meedoen aan het project door een selfie te maken met het getal 7 prominent in beeld, bijvoorbeeld geschreven op je hand. Door het gebruik van #7 op social media als facebook en instagram kan iedereen elkaar vinden. De selfies krijgen een plaats in de steeds groeiende en veranderende expositie. Want de creativiteit van mensen is hard nodig, zeker in tijden met grote uitdagingen. Het vergt moed en creativiteit om onder ogen te durven zien dat beslissingen een impact hebben op de lange én éxtra lange termijn. Vier keer vijftig, bijna tweehonderd jaar. Laat je inspireren door de Seven Generations- filosofie en doe mee!

Lesprogramma:
1. welkoms woord en introductie
2. documentaire bekijken
3. rondleiding door tentoonstelling
4. “What you can do yourself” top 5 samenstellen en gesprekssessies 5. portretfoto maken met #7
6. samen de portretten en top 5 bespreken 7. afronding

Voor aanvullende informatie mbt het lesprogramma, de tentoonstelling en social media traject: Rem van den Bosch +31643544279 remvandenbosch@gmail.com
Meer informatie over COVRA:
Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur, ewoud.verhoef@covra.nl of via 0113 – 616 655