Modelshoots

Modelshoots en opbouw van modellenportfolio.

BEELD in ZEELAND is beschikbaar voor het maken van modellen-portfolio's. Rem heeft in het verleden test-shoots verzorgt voor Max Models, De Boekers, Modelmakers, Elite Barcelona, La Agencia Barcelona.

Indien wenselijk kan styling en visagie verzorgd worden.