Persbericht

Persbericht

Nieuwdorp, januari 2020

#7 van Rem van den Bosch bij COVRA: de 50e expositie

Het vergt moed om onder ogen te durven zien wat ons handelen op de lange termijn betekent. Kunst kan daarin helpen. Om nieuwe oplossingen te vinden, om creatief en ‘out of the box’ te denken. In het creatieve en in het gesprek vinden we elkaar.

Op 7 februari 2020 is de opening van de 50e kunsttentoonstelling bij COVRA. Voor deze jubileumexpositie is kunstenaar Rem van den Bosch aan de slag gegaan met een thema dat hem na aan het hart ligt: de Seven Generations-filosofie van de Six Nations, de oorspronkelijke Amerikanen. Bij iedere maatschappelijke beslissing bedenken zij wat die betekent voor de komende zeven generaties. Aan die zeven generaties ontleent de expositie zijn naam. Stilstaan bij consequenties op de lange termijn is ook wat het kunstproject met COVRA verbindt. Bij het beheren van radioactief afval moet je immers vele decennia vooruit denken.

Voor de expositie ging Van den Bosch op reis met vragen van tachtig Zeeuwse kinderen. Over de natuur, de aarde en het klimaat. Hij kwam terug met portretten en meer dan vijftig uur aan audiovisueel materiaal, dat een documentaire is geworden. Maar ook een educatieproject, een gesprekkenreeks en de uitnodiging om zelf ook kunst te maken met het getal zeven. De expositie met de naam #7 is te zien vanaf 7 (!) februari tot 25 maart 2020.

De toekomst in kijken
Sinds 2005 organiseert COVRA exposities onder de noemer ‘de kunst van het bewaren’. COVRA bewaakt radioactief afval voor de lange termijn en heeft zich als extra taak gesteld om ook kunst, cultuur en erfgoed te helpen bewaken en bewaren. Zo hebben collecties van Zeeuwse musea en archieven een veilige plek gekregen. COVRA inspireert bezoekers en medewerkers met steeds wisselende exposities. Voor de 50e tentoonstelling is kunstenaar Rem van den Bosch gevraagd.

Vragen van tachtig kinderen
Rem van den Bosch gebruikt beeldende kunst om gesprekken aan te gaan en nieuwe vensters te openen op maatschappelijke thema’s. Door de kracht van het beeld en door positief activisme. Hij is bekend van grootschalige en spraakmakende kunstprojecten zoals A Muse A Day en Zeeuws Meisje #Gelijkheid. Voor deze jubileumexpositie reisde Rem van den Bosch naar het noordoosten van Amerika, met de vragen van tachtig Zeeuwse kinderen op zak. Vragen over het klimaat en hoe je het beste kunt samenleven met de natuur.

Aarde in bruikleen
Fossiele brandstoffen zijn aan het opraken. We staan voor ingrijpende energietransities die de gemoederen hoog doen oplopen. Hoe laten we de wereld aan onze kinderen na? Hoe maak je de juiste beslissingen? De Irokezen, Iroquois of Haudenosaunee geloven dat we de aarde in bruikleen hebben. En dat je bij elke beslissing moet nadenken over de impact die dat besluit zal hebben op zeven generaties. Dankzij mooie en soms geheel toevallige ontmoetingen kwam Van den Bosch in contact met alle zes de vertegenwoordigers van de Six Nations stammen. Hij reisde 2,5 week rond, langs musea, erfgoedcentra en door reservaten. De antwoorden die de Haudenosaunee gaven op de vragen van de kinderen zijn vertaald naar eigentijds beeld.

Iedereen mag meedoen
De expositie is geen voltooid project maar juist een begin, een bewustwordingstraject. Want behalve de portretten en de documentaire hoort bij #7 ook een educatieproject voor scholen en gesprekkensessies voor bedrijven. Iedereen mag meedoen aan het project door een selfie te maken met het getal 7 prominent in beeld, bijvoorbeeld geschreven op je hand. Door het gebruik van #7 op social media als facebook en instagram kan iedereen elkaar vinden. De selfies krijgen een plaats in de steeds groeiende en veranderende expositie. Want de creativiteit van mensen is hard nodig, zeker in tijden met grote uitdagingen. Het vergt moed en creativiteit om onder ogen te durven zien dat beslissingen een impact hebben op de lange én éxtra lange termijn. Vier keer vijftig, bijna tweehonderd jaar. Laat je inspireren door de Seven Generations-filosofie en doe mee!

De feestelijke opening van #7 is op 7 februari, om 10.30 uur. Hierbij hoort desgewenst ook een lunch en een rondleiding door COVRA (hier zijn geen kosten aan verbonden). Aanmelden voor de opening kan via https://www.covra.nl/nl/evenement/7/ tot en met 28 januari 2020.

Programma feestelijke opening:
10.00 uur - Ontvangst met koffie en iets lekkers
10.30 uur - Start programma: welkomstwoord, terugblik op 49 exposities en opening expositie #7
11.45 uur - Op eigen gelegenheid expositie bekijken met aansluitend een lunch
13.15 uur - Start rondleidingen door opslaggebouwen COVRA
15.30 uur - Afsluiting

#7 is vanaf 7 februari op werkdagen te bezoeken tussen 08.30 en 17.00 uur en is vrij toegankelijk. COVRA is gelegen aan de Spanjeweg 1 in Nieuwdorp. #7 loopt tot 25 maart.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voorafgaand aan de feestelijke opening is er op 7 februari tussen 09.00 en 10.00 uur gelegenheid voor het afnemen van interviews. Bij belangstelling hiervoor graag contact opnemen met #
Voor interview-aanvragen en beeldmateriaal: #
Meedoen aan een project voor scholen of bedrijven? #

Meer informatie over COVRA:
Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur, ewoud.verhoef@covra.nl of via 0113 – 616 655