top of page

Seven Generations en #7

Seven Generations
en #7

In de Grote Vredeswet van de inheems-Amerikaanse Haudenosaunee staat dat hun leiders altijd het belang van het hele volk voor ogen moeten houden, zelfs van de toekomstige generaties. Dit uitgangspunt, bekend als het Zeven Generaties principe, inspireert Rem in 2019 tot het project Seven Generations, waarvoor hij door de reservaten van de Haudenosaunee trekt om zich te verdiepen in hun wereldbeeld en levensfilosofie.  

 

"Bij elk beslissing die we nemen, moeten we rekening houden met de gevolgen voor de komende zeven generaties."

SevenGenerations-60x90cm-9038.jpg

De aarde in bruikleen

De Haudenosaunee – letterlijk ‘volk van het langhuis’ – vormen een historische confederatie van zes verwante volken in het noordoosten van Noord-Amerika. De Grote Vredeswet is hun grondwet waarin allerlei zaken vastgelegd zijn, van landrechten tot religieuze rituelen. Rem spreekt met diverse Haudenosaunee over hun cultuur, aan de hand van vragen die Nederlandse kinderen uit het basis- en middelbaar onderwijs op video hebben ingesproken. Steeds komt het idee terug dat we de aarde slechts in bruikleen hebben; het is onze verantwoordelijkheid om haar in goede staat door te geven aan de toekomstige generaties. De gesprekken vormen samen met Rems reisindrukken een audiovisuele documentatie van dit bijzondere, spontane project.

 

#7

Terug in Nederland organiseert Rem een Seven Generations tentoonstelling en een educatief programma over een duurzame omgang met de aarde. Daarnaast initieert hij het maatschappelijke project #7, waarmee hij bewustwording wil creëren van de noodzaak om beter om te gaan met de natuur. Hiervoor roept hij mensen op om originele foto’s te delen waarin het cijfer zeven centraal staat, of voorstellen te doen voor een fotosessie met dit getal. Sommige deelnemers worden geïnterviewd over hun ideeën bij het Zeven Generaties principe. Het #7 project is een nadrukkelijke aansporing om nu dingen te veranderen – en bij jezelf te beginnen.